Vullnetar

Bëhuni pjesë e KRun si vullnetarë, së bashku për të promovuar Kërçovën në një dritë tjetër, dritë të sportit dhe shëndetit, bashkohuni me ne dhe ndihmoni të tjerët për të arritur me sukses qëllimin e tyre, kjo është Gara e parë e KRun, por para nesh është një sfidë e vërtetë dhe shpresojmë që kjo të shndërrohet në një traditë dhe histori, të jetë pjesë e edukimit të popullatës së re, të jetë pjesë e organizimit të KRun.