Трчај

Пријавување

Изберете еден од пакетите и обезбедете го вашето место во KRun. Раната регистрација обезбедува пониска цена.
Пријавувањето завршува на 22 октомври 2023.

Основен

400 мкд

Оваа цена е до 31 мај 2023

Плус

800 мкд

Оваа цена е до 31 мај 2023

Основен

500 мкд

Оваа цена е до 30 септември 2023

Плус

900 мкд

Оваа цена е до 30 септември 2023

Основен

600 мкд

Оваа цена е до 22 октомври 2023

Плус

1000 мкд

Оваа цена е до 15 октомври 2023